West Central Railway Mazdoor Sangh - Unity is Strength - WCRMS

Latest News

wel come to wcrms, may god bless you with lots of good health wealth and happiness.

Telephone Directory Jabalpur Division

DSL/ NKJ
S.No. Name Designation Phone No
267 N.K. Bhandari Sr.DME 9752418402
268 Y.R. Tiwari DME 9752418407
269 P.S. Raghuvanshi ADME 9752418403
270 P.V.Nimbalkar ADME 9752418406
271 A.P. Pandey ADME 9752418410
272 P.J. Daniel AC&M 9752418411
273 Anupam Shrivasatva AMM 9752418772
274 R.C. Meena AMM/C&W 9752418771
275 R.K. Awasthi SSE (Loco) 9752418671
276 Ravi Prakash Diddi SE(LSR) Mech 9752418672
277 Uma Shankar SSE(MSR)Mech 9752418673
278 R.G. Verma SSE (DMIC) 9752418674
279 S.K. Dey SSE (HR) Mech 9752418675
280 Mohd. Moinnuddin SSE (LSR) Elect 9752418676
281 Kailash Tripathi SE(MSR/E) 9752418677
282 R.N. Chourasia SSE (HSR) 9752418678
283 A.K. Soni SSE (HR) Elect 9752418679
284 M.N. Yadav SSE (Bogie) 9752418680
285 S.K. Sharma SSE (Air Brake) 9752418681
286 P.S. Sethi SSE (Q/C) 9752418682
287 R.R.P. Choudhary SSE(HSR) Elect. 9752418574
288 Neeraj Dubey Sr.LI (D) 9752418575
289 R.B. sachan CA to Sr.DME 9752418576
Disaster Management Sim's for ART/NKJ
290 Sitaram SSE/Bk.Dn. 9752418090
291 C.R. Prajapati SSE/T&C 9752418091
292 Ratenshwar Thakur SE/Bk.Dn. 9752418092
293 Dal Singh Cr. Driver 9752418093
294 Arjun Singh MFD Oper. 9752418094
Mechanical
295 Viveksheel Sr.DME/CO. 9752418400
296 K.S. Baksh Sr.DME/O 9752418401
297 Mani Bhusan Singh DME 9752418408
298 S K Singh DME/C&W 9752418404
299 Jitendra Shirivastava ADME 9752418412
300 Mr.Suresh Chand SLI 9752418359
301 Mr.Ajay Kumar SLI 9752418360
302 Mr.I.V.Tiwari SSEC/PINE/CNW 9752418450
303 R.S. Gupta ADME/JBP 9752418405
304 S.K. Singh ADME 9752418409
305 S.S.Saraf SLI 9752418421
306 S.N.Shukla CCCOR 9752418422
307 Rakesh Agarwal CCCOR 9752418423
308 P.K.Diwedi CCCOR 9752418424
309 Trichendra SLI/HQ 9752418426
310 Sharad Athaley SLI/Plg. 9752418430
311 K.Pereira CPCOR/SLI 9752418431
312 R.K.Waghela SLI 9752418432
313 Amar Singh SLI 9752418433
314 Rajesh Amlathe SLI 9752418434
315 R.C.Rai SLI 9752418435
316 Laxman Dagore SLI 9752418436
317 Mohd. Iqbal Khan SLI 9752418437
318 S.K. Agarwal SLI 9752418438
319 Mahesh Chalotrey LI 9752418439
320 Nizam Khan SLI 9752418440
321 Awdesh Pd. Gupta SLI 9752418441
322 Bhawani Shankar SLI 9752418442
323 Lallan Kumar Kanth CCOR 9752418451
324 R.K.Pandey CCOR 9752418452
325 P.K.Pathak CCOR 9752418453
326 V.K.Gupta SLI 9752418454
327 L.P.Yadav SLI 9752418455
328 R.P.Kori SLI 9752418456
329 R.K.Tomar SLI 9752418457
330 B.M.Pandey LI 9752418458
331 S.K.Shrivastava LI 9752418459
332 A.K.Rizwani CCOR 9752418460
333 M.M.Mishra CCOR 9752418461
334 S.K.Gupta CCOR 9752418462
335 C.K.Namdeo SLI 9752418463
336 Suresh Chandra SLI 9752418464
337 Ajay Asathi SLI 9752418465
338 P.K.Vasney CCOR 9752418466
339 Y.N.Dixit CCOR 9752418467
340 T.K.Biswas CCOR 9752418468
341 A.K.Mishra SLI 9752418443
342 R.Hembram SLI 9752418490
343 vacant vacant 9752418445
344 Suresh Yadav LI 9752418446
345 R.A.Siddique LI 9752418447
346 S.L. Gangber CLI 9752418448
347 P.K.Shukla LI 9752418449
348 K.P.Singh ART/Inch 9752418425
349 A.K.Khatri SSE/C&W/G 9752418427
350 S.N.Singh SSE 9752418428
351 R.S. Ahirwar SSE/C&W 9752418429
352 J.P.Singh SSE(C&W) break dn 9752418469
353 S. K. Rai SSE(C&W) Rake 9752418470
354 Ajai Srivastav SSE Linen 9752418471
355 Abhilash Thakurta SE(C&W) 9752418472
356 Duston Gambel JE I RA 9752418473
357 K K Sahu JE I Material 9752418474
358 D D Ahirwar SE(C&W) 9752418475
359 Umesh Kumar JE(C&W) 9752418476
360 Ashish Srivastava SE(C&W) 9752418477
361 Rajesh Patel SE Monitor 9752418478
362 R.K. Mishra SE(C&W) 9752418479
363 G.K.Sinha SSE(C&W) Coaching 9752418480
364 Karan Singh SSE(C&W) 9752418481
365 A.M.Singh SSE(C&W) 9752418482
366 J P Sharma SSE M&P 9752418483
367 Raj Kumar SSE(C&W) 9752418484
368 A. K. Sahu SSE(C&W) 9752418485
369 R.S. Gupta SE 9752418486
370 R R Kanojiya SSE(C&W) 9752418487
371 Mohit Agrawal JE-I(C&W) 9752418488
372 D.K. Baghela SE 9752418489
373 P. kameywal SE ISO 9752418444
374 Anurag Bhatt JE(C&W) 9752418491
375 M.K.Chouksey SSE(C&W) 9752418492
376 D.N.Saha SSE(C&W) 9752418493
377 Mustafa SSE(C&W) 9752418494
378 A K Chaurasia SE M&P 9752418495
379 LTR out SSE ROH 9752418496
380 Anoop K Srivastava SSE(C&W) 9752418497
381 Sunil Dubey COS 9752418498
382 A.K.Narang SE M&P 9752418499
383 Amit Kumar JE Works 9752418670
384 S.K. Dixit SLI(D) 9752418551
385 P.K. Dehariya SLI(D) 9752418552
386 Vinod Kumar Manjhi SLI(F) 9752418553
387 Kashiram Kaoushik SLI(TRS) 9752418554
388 Vijay Bhankar Ram SLI(TRS) 9752418555
389 Pratap Singh SSE(Trip/Shed) 9752418556
390 Kanhaiya Lal SSE(Trip/Shed) 9752418557
391 S.K. Tamrakar LI 9752418558
392 V.K. Pathak LI 9752418559
393 Suresh Chandra LI 9752418560
394 Manoharan R LI 9752418561
395 Bhikam Singh LI 9752418562
396 S.K. Tyagi JE-I(Trip/Shed) 9752418563
397 Hari Shnakar Sharma R/R Janitor 9752418564
398 Ram Prasad R/R Janitor 9752418565
399 Shiv Kumar Kori R/R Janitor 9752418566
400 D.K. Malik SE (C&W) 9752418567
401 N.K. Prasad SSE (C&W) 9752418568
402 V.K. Tiwari SSE (C&W) 9752418569
403 Anil Kumar JE (C&W) 9752418570
404 Manjeet Singh SE (C&W) 9752418571
405 Nathu Ram SSE(C&W) 9752418572
406 U.S. Arya SSE (C&W) 9752418573
back | Next